karišik značenje

karišik (tur.: mješavina), povezani niz poznatih nar. napjeva, ili niz odlomaka iz opera i opereta; potpuri.