karikatura značenje

karikatura (lat. preko tal.), prikaz neke stvari, jedne ili više osoba, ili događaja, s namjerno pretjeranim karakterističnim svojstvima; često sredstvo društv. ili moralne kritike. pren izobličeni prikaz nečega; poruga.