karijatide značenje

karijatide (grč.). 1. U ant. Grčkoj, ritualne Artemidine plesačice iz gradića Karije na Peloponezu. 2. arhit kipovi žena u funkciji stupa (Erehtejon u Ateni).