karbon značenje

karbon (lat.), geol peto razdoblje paleozoika; trajao o. 65 mil. god. U srednjem k. hercinska orogeneza. Bogata flora i fauna kopna i mora. Na kopnu se šire šume golemih papratnjača te primitivnih golosjemenjača; razvijaju se vodozemci i kukci; pojavljuju se prvi gmazovi. Klima je topla i vlažna. U močvarnom i jezerskom području nastaju bogate naslage ugljena.