Karas značenje

Karas, Vjekoslav (1821–58), hrv. slikar; začetnik novijega hrv. slikarstva; 1838–47. školovao se u Firenci i Rimu; slikao biblijske teme i likove uglednih građana Karlovca i Zagreba u kojima je ostvario remek-djela našega portretnoga slikarstva. Rimljanka s lutnjom; A. Duquenois; Ana Krešić; Mijo Krešić.