karakter značenje

karakter (grč.). 1. Obilježje, prava narav nečega, ono što je nečemu ili nekomu svojstveno (npr. znanstveni k. rasprave). 2. Značaj, psihički lik, ukupnost umnih i etičkih svojstava neke ličnosti (čvrst, nepostojan, plemenit k.).