Karaganda značenje

Karaganda, grad u I Kazahstanu; 436 900 st. Središte bogatoga bazena ugljena i volframove rude. Kovinarstvo, drvna i prehr. ind.