Karadžić značenje

Karadžić, Vuk Stefanović (1787–1864), srp. etnograf, jezikoslovac i folklorist; reformator srp. knjiž. jezika; samouk; uveo nar. štokavštinu u srp. knjiž. jezik i pojednostavnio srp. ćirilicu na fonetskoj osnovi; prikupljao i objavljivao blago nar. književnosti. Izdao Srpsku pismenicu (gramatiku; 1914), Srpski rječnik (1818. i 1852); pisao o povijesti i običajima južnih Slavena. U svojim radovima negirao hrvatsku narodnu i kulturnu zasebnost.