kaptol značenje

kaptol (kasnolat. capitulum: zbor duhovnika), 1. u Kat. crkvi, zbor svećenika koji pomaže biskupu; 2. proš dio grada gdje se sastaje kanonički zbor, gdje stoluje biskup i gdje se nalazi katedrala.