kapitalizam značenje

kapitalizam (engl.), ekon. i društv. sustav koji počiva na privatnom vlasništvu nad sredstvima za proizvodnju i korištenju najamnih radnika koji rade na tim sredstvima. pov poredak koji se razvio s pojavom prvih manufaktura, a svoj puni zamah dobio izumom parnoga stroja i elektriciteta. supr komunizam, socijalizam.