kapital značenje

kapital (od lat. caput: glava, preko tal.), ekon glavnica, skup dobara, vrijednost, koja svojemu vlasniku donosi novu vrijednost, odn. koju on upotrebljava za proizvodnju; proš bogatstvo, novac, imutak koji pojedinac ili društvo posjeduju ili njime posluju. pren ljudski k., ukupnost sposobnosti, vještina i znanja kojima raspolaže određena ljudska skupina.