kapacitet značenje

kapacitet (lat.). 1. Sposobnost, mogućnost primanja nečega u sebe. 2. Količina proizvoda koju stroj, pogon ili ukupno poduzeće može proizvesti u određenom vremenu. 3. Radna i umna sposobnost pojedinca; sposoban čovjek, stručnjak. 4. fiz el. svojstvo vodiča, određeno omjerom između naboja i napona prema referentnom vodiču; k. je posebno izrazito svojstvo kondenzatora. SI jedinica k. je farad (F).