Kampuš značenje

Kampuš, Ivan (1924-2010), hrv. povjesničar; sveuč. profesor. Proučava povijest Zagreba te gosp. i društv. procese u Hrvatskoj i Slavoniji 12–17. st. Gl. urednik Historijskoga zbornika (1985–97).