kamenjar značenje

kamenjar, područje krša nastalo erozijom koja je posljedica sječe i ispaše, oskudne vegetacije zeljastih biljaka i polugrmova.