kalorična vrijednost značenje

kalorična vrijednost, omjer između topline oslobođene potpunim izgaranjem tvari i mase dotične tvari. SI jedinica J/kg.