Kalmici značenje

Kalmici, zapadnomongolski narod u Rusiji, pretežito u Kalmikiji; o. 174 000 pripadnika. U 17. st. odvajaju se od Ojrata i naseljavaju područje donje Volge, a 1771. velik dio K. vraća se u Džungariju. Lamaisti.