kalkulacija značenje

kalkulacija (lat.), računski postupak kojim se izračunava prodajna cijena ili cijena koštanja proizvoda ili usluga.