Kaldeja značenje

Kaldeja (asirski Khaldū, hebr. Kašdim), ant. naziv za JI područje Mezopotamije, koje je od o. ← 1000. naseljeno aramejskim Kaldejcima. ← 626. njihov knez Nabopolasar zavladao je Babilonom i službeno imenovan kraljem te je utemeljio Novobabilonsko (Kaldejsko) kraljevstvo. Kaldejsko je kraljevstvo za njegova sina Nebukadnezara velesila, ali nakon njegove smrti dolazi pod vlast Perzijanaca (← 539).