kalcij značenje

kalcij (lat. preko engl.) (Ca, calcium), kem. element iz skupine zemljoalkalnih metala, at. br. 20, rel. at. masa 40,08; mekan, srebrnastobijel metal, na zraku se brzo prekrije slojem oksida; u prirodi vrlo raširen u mineralima i stijenama (vapnenac CaCO3, dolomit, gips, fosfati, silikati). Važan je sastojak živih organizama, os. za razvoj kostiju i mišića. Spojevi: kalcijev oksid CaO, živo vapno; kalcijev hidroksid Ca(OH)2, gašeno vapno; kalcijev karbid CaC2 služi za dobivanje acetilena i cijanamida; kalcijev klorid CaCl2, sredstvo za sušenje; kalcijev nitrat Ca(NO3)2; cijanamid CaCN2 i kalcijevi fosfati su umjetna gnojiva; kalcijev sulfat CaSO4 (→ gips); kalcijev hipoklorit Ca(OCl)2, aktivan sastojak klornoga vapna.