Kafarnaum značenje

Kafarnaum (hebr. Kefar Nahum), u antici, palestinsko trgovište; sada Tell Hum na Genezaretskom jezeru. Sred. mjesto Isusova javnoga djelovanja u Galileji.