Kafa značenje

Kafa (Kaffa, Caffa, Kefa), pov.-geogr. pokrajina u JZ Etiopiji, na vis. od 2000–3000 m; o. 53 000 km2. Pradomovina kave. Upravno središte Jimma.