Kadri-paša značenje

Kadri-paša, Muhamed (1821–86), egip. političar i pravnik; njegova kodifikacija šerijatskoga prava primjenjivala se i u Bosni.