Kadosa značenje

Kadosa, Pál (1903–83), madž. skladatelj i pijanist; neoklasik s utjecajima madž. nar. glazbe; 8 simfonija; koncerti; komorna glazba; opere. Događaj u Husztu.