Kadmo značenje

Kadmo, grč. mit, sin feničkoga kralja Agenora, osnivač Tebe; prema predaji, naučio Grke obrađivati kovine i kod njih uveo pismo.