kadija značenje

kadija (tur. iz arap.), sudac s jurisdikcijom po šerijatskom pravu.