kadar značenje

kadar (franc. cadre: okvir). 1. Film. i TV prostor obuhvaćen vidnim poljem objektiva kamere; prizor snimljen bez prekidanja rada kamere (usp. sekvenca); pojedinačna sličica na film. vrpci. 2. Osoblje neke radne ili profesionalne organizacije. 3. Kvalificirana radna snaga (ob. s atributom »stručni«). 4. Voj. stalni ili pričuvni zapovjedni sastav (časnici i dočasnici); vojnici na odsluženju voj. roka; mirnodopska vojska uopće.