Kabilija značenje

Kabilija, planinski kraj u S Alžiru na području Tell Atlasa. Ležišta željezne, olovne i bakrene rude.