Juvara značenje

Juvara (Juvarra), Filippo (1678–1736), tal. graditelj; gl. predstavnik kasnobarokne arhitekture. Bazilika Superga; dvorac Stupinigi kraj Torina.