Justus van Gent značenje

Justus van Gent (pr. ime Joos van Wassenhove) (o. 1435 – nakon 1480), niz. renesansni slikar; radio u Urbinu realističnu Posljednju večeru te portrete pjesnika, filozofa i učenjaka.