Justinijan I. značenje

Justinijan I., zvan Veliki (482–565), biz. car od 527. Osvojivši Italiju, Dalmaciju, S Afriku, dio Španjolske, kratkotrajno obnovio Rimsko carstvo. Na I morao popustiti Perzijancima i prodoru Slavena. Kodificirao rim. pravo (Corpus iuris civilis ili Zakonik cara Justinijana).