Justin značenje

Justin, sv. (Justin Filozof) (o. 100–165), starokršć. pisac-apologet na grč. jeziku (2 Apologije upućene rim. carevima), crkveni otac, mučenik.