Juruci značenje

Juruci, turkmensko nomadsko pleme ogranci kojega u 12. st. naseljavaju Malu Aziju, a od 14. st. i Balkan (Makedonija, Grčka, Bugarska). Poslije 1912. iseljavaju se u Tursku (Anatolija). Ispovijedaju islam; govore jezikom koji je vrlo blizak turskom. Poznati po izradbi sagova.