Jupiter značenje

Jupiter, najveći planet Sunčeva sustava; srednja udaljenost od Sunca 5,2 astronomske jedinice, period revolucije 11,86 god.; srednji period rotacije 9 h 55 min, polumjer 71 398 km, masa 1898, 8 · 1024 kg (318 masa Zemlje), srednja gustoća 1,33 · 10–3 kg/m3; kemijski sastav sličan Sunčevu, uglavnom vodik i helij. J. je obavijen gustom, neprozirnom atmosferom u kojoj plutaju slojevi oblaka amonijaka, amonijeva hidrosulfida i vode. U većim dubinama plinovita atmosfera postaje tekući ocean koji postupno prelazi u stanje tekućega metalnog vodika; ovoj debljine 50 000 km obavija Željezno-silikatnu jezgru polumjera 7000 km. J. ima magnetno polje 10 puta jače od Zemljina. Oko J. kruži 16 satelita, a 1979. otkriven je i prsten slaba sjaja. Znanstvene podatke te snimke toga planeta i njegovih satelita poslale su am. letjelice Pioneer 10 i 11 te Voyager 1 i 2.