Jugoslavenski odbor značenje

Jugoslavenski odbor, organizacija hrv., slov. i srp. polit. emigranata iz Austro-Ugarske, osn. 1915. u Parizu radi ujedinjavanja južnosl. zemalja s područja Austro-Ugarske Monarhije sa Srbijom i Crnom Gorom. Istaknuti članovi: A. Trumbić (predsj., sa sjedištem u Londonu), F. Supilo (istupio 1916), I. Meštrović. J. o. sudjelovao je pri donošenju Krfske deklaracije 1917. i Ženevske deklaracije 1918. Nakon proglašenja ujedinjenja, i pošto je srpska strana izigrala njegove temeljne zahtjeve (ravnopravnost »triju naroda« i etnička tal.-jugosl. granica), njegovo djelovanje prestaje.