Johnson značenje

Johnson, Samuel (1709–84), engl. novinar, esejist, biograf, dramatičar, kritičar i leksikograf (sastavljač prvoga modernog engl. rječnika), jedan od najduhovitijih ljudi engl. književnosti, predstavnik klasicizma. Životi pjesnika.