Jidda značenje

Jidda (Jeddah, Jiddah, Juddah), grad i luka na Crvenom moru u Saudijskoj Arabiji; o. 3,2 mil. st. Osn. u 17. st. Rafinerija nafte, čeličana, tekst. i cementna ind.; uređaji za desalinizaciju morske vode. Sveuč. (osn. 1967). Prihvat hodočasnika (međunar. zračna luka, luka) za Meku i Medinu.