jen značenje

jen, novčana jedinica u Japanu (= 100 sena).