Jelić-Butić značenje

Jelić-Butić, Fikreta (1934–92), hrv. povjesničarka; bavila se temama iz novije hrv. povijesti. Ustaše i Nezavisna država hrvatska; Hrvatska seljačka stranka; Četnici u Hrvatskoj.