jeleni značenje

jeleni (Cervidae), por. sisavaca preživača; mužjaci imaju razgranate rogove; najpoznatije vrste: jelen, srna, sob, los.