Jelačić značenje

Jelačić, Josip, grof (1801–59), ban hrv.-dalm.-slavonski 1848–59. Imenovan banom kao krajiški zapovjednik i narodnjak, J. je u rujnu 1848. poveo rat protiv Madžara. Kako je madž. politika istodobno prijetila i interesima bečkoga dvora, to je Jelačićev pohod značio i obranu interesa dvora i rat Austrije protiv madž. revolucije. Kao lojalan carski službenik, održanje Austrije smatrao je zalogom slobode za narode monarhije, pa je sudjelovao i u ugušivanju bečke listopadske revolucije. Nakon više stoljeća okupio je većinu hrv. zemalja te postao simbolom obrane hrv. državnosti i nac. interesa.