jedrilica. značenje

jedrilica. 1. aer letjelica za jedrenje kroz zrak bez motora. Prve j. poletjele su 1870-ih. Tip moderne j. s pomičnim krilima konstruirala su 1902. braća Wright. 2. Pomor šport. brodica koju pokreće vjetar. Gl. vrste: jol, keč, škuner, kuter, slup i ket. 3. J. na ledu klizi na 3 klizaljke, a umjesto kormila ima poput noža oštru drljaču.