jednjak značenje

jednjak (ezofag), anat dio probavnoga kanala od ždrijela do želuca, u čovjeka u obliku 25 cm duge mišićne cijevi.