jedinstvo značenje

jedinstvo, filoz obilježje ujedinjenosti onoga što je različito; u R. Descartesa jedinstvo je način mišljenja, a u E. Kanta apriorna funkcija.