jedinica. značenje

jedinica. 1. Postojan, nedjeljiv, nepromjenljiv element nekoga skupa. 2. mat broj 1; svaka veličina koja se promatra kao 1. 3. tehn skup dijelova koji proizvode neki jedinstveni učinak. 4. Mjerna jedinica (kraće: jedinica), odabrana vrijednost neke fizikalne veličine s kojom se pri mjerenju uspoređuju istovrsne veličine. Mjerna j. opisuje se definicijom, nazivom i znakom koji su danas međunarodno dogovoreni i u većini zemalja ozakonjeni (→ zakonite mjerne jedinice). Osnovna jedinica, posebno definirana j. koja sudjeluje u izvođenju ostalih j. nekoga mjernog sustava (→ Međunarodni sustav jedinica). Decimalna jedinica, decimalnim faktorom umanjena ili uvećana jedinica. Naziv i znak decimalne j. tvore se stavljanjem međunarodnih, zakonom propisanih decimalnih predmetaka ispred naziva polazne jedinice, npr. milimetar – mm, kilometar – km (→ decimalni predmetak). Jedinice SI → Međunarodni sustav jedinica. 4. voj postrojba.