javna prava značenje

javna prava, ovlaštenja što ih na temelju zakona uživaju pravni subjekti prema državi i ostalim društv.-polit. zajednicama, i koja mogu ostvarivati u sudskom ili upravnom postupku i tako prisiliti odgovarajući organ na ispunjenje obveze koja iz toga prava proizlazi.