japansko pismo značenje

japansko pismo, slogovno pismo koje se piše u vertikalnim stupcima odozgo dolje; uz fonetske znakove upotrebljavaju se i ideogrami, preuzeti iz kin. pisma. – Japanci od 4–5. st. preuzimaju kin. ideografsko pismo; od ideograma se razvilo slogovno pismo, kana.html'>kana, pojednostavnjenjem kane u 8–9. st. pismo hiragana, a u 12. st. pismo katakana.