janje značenje

janje, u mnogim religijama žrtvena životinja; u kršć. ikonografiji, simbol Isusa Krista.