Janeš značenje

Janeš, Želimir (1916–96), hrv. kipar; istaknuti autor sitne plastike, os. medalja i plaketa. Aleja glagoljaša.