Jakšić značenje

Jakšić, Đura (1832–78), srp. pjesnik, dramski pisac, pripovjedač i slikar; romantičar.