Jacobi značenje

Jacobi, Friedrich Heinrich (1743–1819), njem. književnik i filozof; pripadao pokretu Sturm und drang; nasuprot Kantovoj filozofiji razuma i njemačkom idealizmu zastupao teističku filozofiju osjećaja i vjerovanja. Pisma Mosesu Mendelssohnu o Spinozinoj doktrini.